Privacy Policy & Cookies

Skadedyrskongen.no er personopplysningsansvarlig for behandling av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen. I denne personvernerklæringen forklarer vi hva slags personopplysninger vi lagrer og hvordan vi behandler dem.

Personopplysninger som vi samler inn og behandler

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:

  • Grunnleggende informasjon: navn, fødselsdato
  • Kontaktinformasjon: adresse, telefonnummer, e-postadresse
  • Konto- og profilinformasjon: Innstillinger, Preferanser
  • Betalingsinformasjon: Transaksjonsinformasjon, betalingsmåter
  • Kundehistorikk og kundeengasjement: bestillings- og leveringsinformasjon, handlekurvbevegelser, rabattkoder, lojalitetsprograminformasjon,
  • Aktive produkter og avtaler samt produkter og tjenester som du tidligere hadde, hvor mye og hvor ofte de brukes, status på produkter/tjenester,
  • Kundeaktivitet: lese- og handlingshistorikk fra appen, nettstedene eller elektronisk kommunikasjon vi sender ut. Samt teknisk informasjon om enhetene du bruker.
  • Cookies: se vår informasjon om cookies.

Personopplysningene samles vanligvis inn direkte fra deg eller genereres i forbindelse med din bruk av våre tjenester og produkter. Når vi samler inn personopplysninger fra andre kilder, samler vi inn personopplysninger fra følgende kilder:

Hvordan vi bruker personopplysninger

Levering av tjeneste/avtale

Vi bruker dine personopplysninger for å oppfylle våre avtaler med deg, det vil si når du har bestilt et produkt eller en tjeneste fra oss. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger for dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en kontrakt med deg.

Kundeansvarlig

Vi bruker dine personopplysninger til å administrere kundeforholdet vårt med deg. Dette kan for eksempel handle om kundeservice, håndtering av klager og feilsøking av kontoen din. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger for dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en kontrakt med deg.

Analyse, forretningsutvikling og forbedring av tjenester

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle og forbedre våre tjenester og produkter. En stor del av dette arbeidet innebærer å analysere ulike former for personopplysninger, for eksempel kundeaktivitet, kundehistorikk og konto- og profilinformasjon. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger for dette formålet er vår legitime interesse.

Tilpasset brukeropplevelse

Vi tilpasser brukeropplevelsen og kommunikasjonen til ditt kundeforhold og vi bruker personopplysninger til dette formålet. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger for dette formålet er vår legitime interesse.

Salg og markedsføring

Vi bruker personopplysninger i forbindelse med salg og markedsføring av våre produkter og tjenester, for eksempel ved at du mottar e-post fra oss. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger for dette formålet er vår legitime interesse. Du har mulighet til å velge bort deler av denne behandlingen ved for eksempel å velge bort å motta e-post fra oss. I tillegg til dette kan vi også be deg om samtykke til å bruke dine personopplysninger til såkalt profilering, hvor vi trekker konklusjoner om dine interesser og behov basert på dine personopplysninger. Hensikten med profilering er å gjøre vår markedsføring mer relevant.

Systemovervåking, feilsøking m.m.

Vi overvåker systemene våre for feil og problemer. En del av disse prosessene innebærer lagring og behandling av personopplysninger. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger for dette formålet er vår legitime interesse.

Sikkerhet, avsløring av svindel og kriminell aktivitet

Vi behandler personopplysninger i vårt arbeid for å beskytte brukerne våre og oss selv mot svindel, misbruk og kriminell aktivitet. Det rettslige grunnlaget

Overhold juridiske forpliktelser

I noen tilfeller er vi forpliktet til å behandle personopplysninger av hensyn til andre juridiske forpliktelser. Et eksempel på dette er informasjon knyttet til salg, som vi er pliktig til å føre og lagre etter regnskapsloven. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger for dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse overfor oss.

Dine rettigheter

Dersom du ønsker å utøve noen av dine rettigheter, kontakt oss på info@skadedyrskongen.no

Rett til innsyn i din egen informasjon

Du kan be om en kopi av alle data vi behandler om deg. Kontakt e-postadressen ovenfor for å utøve din rett til tilgang.

Rett til retting av personopplysninger

Du har rett til å be om at vi retter eller supplerer informasjon som er feil eller villedende.

Rett til sletting av personopplysninger

Du har rett til å få dine personopplysninger slettet uten forsinkelse. Du kan når som helst be om at vi sletter data om deg. Men vær oppmerksom på at informasjon som vi er forpliktet til å beholde på grunn av andre juridiske forpliktelser (som regnskapsloven) ikke slettes.

Begrensning av behandling av personopplysninger

I visse situasjoner kan du også be om at vi begrenser behandlingen av data om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller forbehold i våre løsninger.

Protestere mot behandling av personopplysninger

Hvis vi behandler data om deg på grunnlag av våre data eller på grunnlag av en interesseavveining, har du rett til å protestere mot vår behandling av data om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller forbehold i våre løsninger.

Dataportabilitet

Du har rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format. Kontakt e-postadressen ovenfor for å få personopplysningene dine.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil informere oss dersom du mener at vi ikke følger personopplysningslovens regler. Gi oss beskjed først via kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også klage på vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du overfor Datatilsynet.