Sølvkrefeller

Den beste måten å redusere bestanden av sølvkre på sikt, er ved å bruke en sølvkrefelle. Fellen er aktiv i 6–8 uker. Den tiltrekker seg hannene, som deretter blir fanget i limfellen. Hvis du trenger å aktivt bekjempe sølvkre, kan fellene suppleres med insektspray, rødseder eller kiselgur.

Populær akkurat nå

-25%
10-pakning
-30%
Storpakning
-25%

Viser alle 6 resultater

-25%
-30%
Storpakning
-25%
10-pakning
5-pakning

Fordeler med sølvkrefeller

  • Reduserer bestanden. Fellen fanger hannene, noe som på sikt reduserer bestanden
  • Langtidseffekt. Fellen er aktiv i 6–8 uker
  • I motsetning til for eksempel rødseder, er sølvkrefeller luktfrie.

Funksjon og bruk

Alle sølvkrefeller fungerer på nøyaktig samme måte. Den eneste forskjellen er hvor lenge de er aktive, og til dels utseendet. Slik bruker du en sølvkrefelle:

Åpne fellen: Fellen åpnes og aktiveres ved at beskyttelsespapiret dras bort. I noen tilfeller skal man sette opp en enkel pappkonstruksjon.

Utsetting: En sølvkrefelle bør plasseres på et fuktig og mørkt sted. Gjerne på smale overflater hvor sølvkreene lett kan gjemme seg. De forekommer først og fremst på bad/vaskerom/kjøkken, ettersom det er flere fuktige kriker og kroker i disse rommene. Siden de er sky insekter, vil fellen gi minimal effekt dersom den plasseres på et åpent gulv.

Tiltrekker seg og dreper sølvkre: Sølvkre, og noen andre insekter, tiltrekkes av fellen ved at den frigjør feromoner. Dette stoffet tiltrekker seg hannene, og når de har gått i fellen, setter de seg fast på limarket. Ved å minimere antall hanner, reduseres bestanden og muligheten for at de formerer seg.

Kontroller og erstatt fellen: De inkluderte instruksjonene angir hvor mange uker fellen vil være aktiv. Bytt den ut etter denne tiden, eller eventuelt hvis den er full av insekter. Siden fellen ikke avgir en lukt som mennesker kan oppfatte, er det umulig å fastslå om den er aktiv eller ikke.

Tips til modell og plassering

Må limarket beskyttes? En sølvkrefelle består vanligvis av en pappkonstruksjon med et limark hvor insektene forventes å bli fanget. Den eneste forskjellen, i tillegg til hvor mange uker de er aktive, er om limarket er åpent eller beskyttet av et «papptak».

Sølvkre eller skjeggkre? Forskjellen mellom sølvkre og skjeggkre er både utseende, hvor de hovedsakelig finnes og hva de lever av. Sølvkreene finnes i rom med høy luftfuktighet, mens skjeggkreene i større grad finnes i andre rom. Sjekk at den sølvkrefellen du har kjøpt vil bekjempe riktig type kre. Noen feller kan bekjempe både sølvkre og skjeggkre.

FAQ

Hva spiser sølvkre?

Vanlig sølvkre trives der luftfuktigheten er høy og lever av avleiringer som blant annet finnes i avløpsventiler. Skjeggkre spiser materialer med mye stivelse, som for eksempel tapet.

Hvorfor nevnes fuktskader ofte i forbindelse med sølvkre?

Det vanligste er at sølvkre oppdages på bad og vaskerom. Dette er fordi de er avhengige av høy luftfuktighet. Hvis man oppdager mange sølvkre i andre rom, kan det derfor være et tegn på vannskader og fukt i rommet. Sjekk deretter luftfuktigheten med måleinstrumenter.

Kan en sølvkrefelle fange både sølvkre og skjeggkre?

Ja, det finnes feller som gjør det. Men husk at de to typene forekommer på forskjellige steder i huset. Bekjempelse bør i hovedsak skje der insektene befinner seg.