Kiselgur

Hos oss får du alltid rask levering med Postnord Varebrev, samt enkel og sikker betaling med Klarna.

Viser alle 2 resultater


Om kiselgur og dets bruksområder

Kiselgur er et rent naturmateriale som består av sedimentære diatomeer, også kjent som kiselalger. Det utvinnes altså fra havbunnen. Kiselgur brukes i dag til flere ulike forbrukerprodukter – blant annet innen insektsbekjempelse. 

Bekjemp skadedyr med kiselgur

Kiselgur brukes både proaktivt (beskyttende) og aktivt (bekjempende) mot insekter. Ved store problemer kan det være nødvendig med flere produkter for å bekjempe insektene. 

Slik påføres middelet

Pulveret er langtidsvirkende og giftfritt. Strø et tynt lag, eller linjer, der insektene pleier å forekomme. Du kan også kjøpe en pulverblåser, slik at du enklere kan blåse pulveret ned i kriker og kroker. Det er dessuten viktig å strø pulveret ved lister og under møbler, ettersom insekter ofte forekommer her. 

Ikke strø kiselgur på fuktige overflater – det vil redusere effektiviteten, ettersom middelet vil suge til seg fuktigheten. Effekten vil komme tilbake når pulveret blir tørt igjen. Det trenger altså ikke å byttes ut. 

Dette gjør også at middelet ikke har samme effekt utendørs som innendørs. Noen sier at det kan være effektivt for bekjempelse av brunskogsneglen – men det forutsetter at middelet ikke blir fuktig. 

Derfor dør insektene

Når insektene passerer over kiselguren, fester det finmalte pulveret seg på insektenes ytre hudskjelett/vokslag. Der absorberes lipider fra vokslaget. Dette gjør at væske lettere damper fra insektet, og det «tørker ut» og dør. 

Pulveret gir effekt innen 12–96 timer, men kan ligge i opptil en uke. Hvis problemene fortsatt vedvarer, kan det kostes opp også påføre nytt. 

Disse insektene kan bekjempes

Kiselgur gir best effekt på små og krypende insekter. Dette er fordi insektene må komme i kontakt med middelet for at det skal oppnå en effekt. Eksempler på insekter som kan bekjempes er maur, veggedyr, melbiller, pelsbiller, lopper og saksedyr. 

Tilleggsprodukter

Kiselgur kan brukes separat eller som supplement til andre bekjempelsesprodukter. Avhengig av hvilke insekter som skal bekjempes, kan for eksempel følgende produkter øke effekten.

  • Rødseder: Skaper en duft som gjør at skadedyr som pelsbiller og sølvkre holder seg borte. 
  • Sølvkrefeller: Feller med feromoner som lokker til seg blant annet kakkerlakker og sølvkre. Kan være et supplement der kiselgur ikke er mulig å påføre (for eksempel i nærheten av barn og husdyr). 
  • Maurboks: Bokser som inneholder en gele som maurene lokkes til. Geleen fester seg på maurene, som deretter tar den med seg tilbake til maurtuen. Slik drepes flere maur enn bare den som fikk giften på seg. 
  • Insektsfeller: Limfeller som bruker et lokkemiddel til å lokke små insekter til seg, hvorpå de setter seg fast og dør.

Produkter med kiselgur

  • Veggedyrteip: Teip med kiselgur som festes på bunnen av sengen for å drepe veggedyr. 
  • MyrNIX steinmel: Et meget populært produkt som blant annet brukes av Anticimex til bekjemping av skadedyr. Stort bruksområde. 
  • VerniNIX hønsemidd: Produkt med kiselgur for bekjempelse av hønsemidd og andre småkryp i hønseburene. 
  • Kiselgur Diatom: Kiselgur som brukes for å redusere lukt, mugg og sopp ved dyrehold (for eksempel i en stall)
  • Les mer om de ulike produktene under neste overskrift. 

Bruksområder

Bekjemping av veggedyr 

For å hindre, og delvis bekjempe veggedyr, kan man bruke teipremser som festes rundt sengebein og undersiden av sengen. På disse remsene finnes det kiselgur som veggedyrene «skjærer» seg på når de forsøker å komme opp i sengen. Dette fører til at insektene tørker opp og dør.      

Kiselgur kan kun brukes mot levende veggedyr. Det påvirker ikke antallet egg. Derfor må behandlingen suppleres med andre tiltak. 

Bekjemping av maur og insekter

For privatpersoner er det hovedsakelig kiselgur som brukes i bekjempelsen av maur og insekter. Dette gjøres ved å spre middelet ut der insektene observeres og vanligvis oppholder seg. 

Bekjemping av hønsemidd

VermiNIX Hønsemimdd er et produkt av kiselgur som brukes for å bekjempe hønsemidd og andre småkryp. Rengjør hønsehuset, ta ut hønsene og sjekk stedene der hønsemidden forventes å være. Dette er for eksempel ved rørforbindelser, sprekker og hulrom. Spre ut pulveret tørt, eller bland det med litt vann for enklere påføring. Gjentatt behandling kan skje hver tredje måned. 

Bekjemping av snegler

Kiselgur har samme effekt på snegler som på insekter. Middelet tørker ut sneglen slik at den dør. Det er viktig at middelet ligger på et sted hvor det ikke blir fuktig. For eksempel kan det strøs i såkalte sneglestasjoner. 

Bekjemping av dårlig lukt i stallen

Kiselgur brukes også for å redusere lukten fra staller og gjødselhauger. Ved å strø middelet over en flate, reduseres mengden fluer og andre insekter. Middelet motvirker dessuten fukt og binder ammoniakk. OBS! Det er andre produkter som brukes til dette formålet enn til ren insektsbekjempelse.

FAQ

Er kiselgur farlig for mennesker?

Nei, men ved kontakt med øynene, kan det føre til irritasjon. Skyll med vann og kontakt helsepersonell hvis irritasjonen vedvarer. Hvis du får det i kontakt med huden, bør det være tilstrekkelig å vaske huden med såpe og vann. Ved inntak i små mengder – drikk vann og skyll godt. Kontakt Giftinformasjonen ved inntak av store mengder.

Må sikkerhetsutstyr brukes under påføring?

Det er ingen krav til sikkerhetsutstyr som hansker og vernebriller. Men siden kiselgur kan støve mye, er det en fordel å beskytte luftrørene slik at man ikke puster inn støvet.

Brukes kiselgur av skadedyrfirmaer?

Ja, MyrNIX er et middel som både brukes og anbefales av fagfolk innen skadedyrbekjempelse. Det brukes blant annet av Anticimex.

Er det miljøvennlig?

Ja, det er en av få miljøvennlige måter å bekjempe skadedyr på. Det innebærer at flere av disse produktene kan brukes i økologisk landbruk.